Roos is beëdigd en geregistreerd als taxateur. Hij opereert in het publiek belang en taxeert volgens de Europese en Internationale richtlijnen. Zodoende werkt hij volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels.