Roos is beëdigd als taxateur, hij is voor de validatie van zijn taxatierapporten erkend door het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) en de Taxateurs Unie. Hij opereert in het publiek belang, taxeert volgens de richtlijnen EVS/IVS. Werkt zodoende volgens eenduidige gedrags- en beroepsregels.

Verder brengt hij veelvuldig taxatierapporten en deskundigenberichten uit op het gebied van huurprijsbepaling voor middenstandsbedrijfsruimte en erfpachtherzieningen voor gemeenten én collega's (driedeskundigenberichten).

Naast de registratie bij de kamer Wonen, de kamer Bedrijfsmatig Vastgoed en de kamer WOZ van de Stichting VastgoedCert in Rotterdam verzorgt Roos sinds 2012 ook zogenaamde TMI-waarderingen. Het Taxatie Management Instituut draagt zorg voor de kwaliteit en het beheer van het uniforme Taxatie Management Systeem: een taxatiesysteem dat is ontwikkeld door en voor taxatieprofessionals in de commerciële vastgoedsector.
RMT. NVM. MVA.