Roos heeft in 2015 de postacademische specialisatie-opleiding Gerechtelijk Deskundige aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Leiden afgerond. Hij staat officieel geregistreerd bij de Stichting Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen.

De gerechtelijk deskundige speelt een rol van betekenis in de rechtspraak: hij verschaft de rechter voorlichting die nodig is voor de beslissing van een geschil.

Het resultaat van zijn bijdrage - het deskundigenbericht - is meestal tevens een bewijsmiddel voor partijen. De overheid stelt wettelijke eisen aan de kwaliteit van de deskundige die optreedt in de rechtspleging. Een gerechtelijk deskundige beheerst niet alleen het eigen vak, maar heeft ook voldoende kennis van de juridische context en inzicht in de rol van alle bij de procedure betrokkenen. Daarnaast is de deskundige in staat om op een voor juristen leesbare en voor hen bruikbare wijze te rapporteren en dient hij zijn rapport in voor rechters, advocaten en partijen begrijpelijke taal te kunnen toelichten.

Roos zal vanwege zijn transparantie, zijn vakkennis en heldere rapportage op het gebied van vastgoedprocedures partijen (rechters en advocaten) kunnen voorzien van een professioneel en goed gemotiveerd deskundigenbericht