• Nederlands Register Vastgoed Taxateurs
  • Nederlandse Coöperatieve Vereniging van Makelaars en Taxateurs in onroerende goederen
  • Royal Institution of Chartered Surveyors (candidate membership)
  • Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen
  • Vereniging van Onteigeningsrecht
  • Vereniging voor Bouwrecht