Roos houdt zich meer dan 20 jaar intensief met erfpachtkwesties bezig. Het is bekend: over de herziening van erfpachtovereenkomsten bestaan in den lande veel verschillende inzichten en opvattingen ten aanzien van grondwaardebepaling, depreciatie en canonpercentage. Roos heeft zitting in erfpachtcommissies. Bij gecompliceerde erfpachtkwesties vragen diverse partijen - van de zakelijke tot de particuliere markt - regelmatig om zijn analyse en oordeel. Roos fundeert en beargumenteert zijn conclusies, doet dit stapsgewijs en op heldere wijze.