Roos geeft bindende adviezen bij deze vorm van particuliere geschillenbeslechting, dus buiten de rechter om.

Ook wordt Roos om een bindend advies gevraagd in situaties waarover geen geschil is, maar waarover partijen niet in hun overeenkomst hebben voorzien. In het kader van herziening van erfpachtcontracten in en buiten Amsterdam heeft Roos, samen met anderen veel bindende adviezen uitgebracht.