Roos is expert in huurprijsherziening van middenstandbedrijfsruimte ex art. 7:303 BW. Huurder en verhuurder kunnen op basis van artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek na afloop van de eerste huurperiode een verzoek tot huurprijsherziening doen. Een dergelijk verzoek is in de praktijk een startpunt voor onderhandelingen tussen verhuurder en huurder. Het wettelijke uitgangspunt bij een huurprijsherzieningsprocedure is niet het vaststellen van de markthuurwaarde maar van de huurprijs die aansluit bij de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse. Deze gemiddelde huurprijzen worden berekend over een periode van 5 jaar voorafgaande aan de datum van de herziening.